«Українська жіноча проза: становлення й розвиток» Анотація

Викладач: Гонюк Олександра Валеріївна
Рік видання: 2017
Автор: Гонюк О.В.
Спеціалізація:

014.01 Середня освіта (українська мова і література)

035.01 Філологія (українська мова та література)

Опис:
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Українська жіноча проза: становлення й розвиток» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму підготовки 6.020303 «Філологія (українська мова та література»), спеціальності 035.01 «Філологія (украінська мова і література)».

[скачано: 4]