Навчальна програма дисципліни циклу вільного вибору студента «Естетичні засади поезії шістдесятників»

Викладач: Біляцька Валентина Петрівна
Рік видання: 2017
Автор: Біляцька В.П.
Спеціалізація:

014.01 Середня освіта (українська мова і література)

035.01 Філологія (українська мова та література)

Опис:
Програма вивчення нормативної вибіркової дисципліни«Естетичні засади поезії шістдесятників»складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавр, спеціальність – 035.01 Філологія (українська мова та література); 014.01 – Середня освіта (українська мова та література)

[скачано: 11]