Навчальна програма дисципліни циклу вільного вибору студента «Історія українського постмодернізму»

Викладач: Шаф Ольга Вольтівна
Рік видання: 2017
Автор: Шаф О.В.
Спеціалізація:

014.01 Середня освіта (українська мова і література)

035.01 Філологія (українська мова та література)

Опис:
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Історія українського постмодернізму» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму підготовки 6.020303 «Філологія (українська мова та література)», спеціальності 035.01 «Філологія (українська мова та література)».

[скачано: 15]