Навчальна програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Основи аналізу літературно-художнього твору»

Викладач: Ромас Людмила Миколаївна
Рік видання: 2017
Автор: Ромас Л.М.
Спеціалізація:

014.01 Середня освіта (українська мова і література)

035.01 Філологія (українська мова та література)

Опис:
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Основи аналізу літературно-художнього твору» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму підготовки 6.020303 «Філологія (українська мова та література)», спеціальності 035.01 «Середня освіта (українська мова та література)».

[скачано: 2]