Методичні вказівки до виконання дипломних проектів і робіт, оформлення курсових робіт для студентів спеціальності «Прикладне матеріалознавство» за напрямом «Інженерне матеріалознавство»

Викладач: Носова Тетяна Валеріївна
Рік видання: 2011
Автор: Є.О. Джур, Н.Є. Калініна С.І. Мамчур Т.В. Носова А.Г. Фесенко
Спеціалізація:

6.050403 Інженерне матеріалознавство

Опис:
Поданий у виданні матеріал покликаний сформувати у студентів науковий підхід до написання й оформлення курсової та випускної (дипломної) роботи бакалавра, спеціаліста та магістра, допомогти їм навчитися грамотно складати такі роботи (проекти). Особливу увагу приділено детальному розгляду технологічної та спеціальної частин. Для студентів фізико-технічного факультету ДНУ.

[скачано: 8]