БЮДЖЕТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА ПРОГРАМА вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів

Викладач: Адонін Сергій Вікторович
Рік видання: 2017
Автор: Адонін Сергій Вікторович
Спеціалізація:
Опис:
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Бюджетування діяльності суб’єктів підприємництва» є формування у студентів системи спеціальних знань у сфері фінансових відносин, пов’язаних з впровадженням бюджетних систем, що дозволить удосконалити управління грошовими потоками суб’єктів господарювання, активами та пасивами з метою пошуку найоптимальнішого варіанту діяльності підприємства чи його окремих структурних підрозділів.

[скачано: 16]