БЮДЖЕТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Викладач: Адонін Сергій Вікторович
Рік видання: 2017
Автор: Адонын Сергый Выкторович
Спеціалізація:
Опис:
Метою викладання навчальної дисципліни «Бюджетування діяльності суб’єктів підприємництва» є формування у студентів системи спеціальних знань у сфері фінансових відносин, пов’язаних з впровадженням бюджетних систем, що дозволить удосконалити управління грошовими потоками суб’єктів господарювання, активами та пасивами з метою пошуку найоптимальнішого варіанту діяльності підприємства чи його окремих структурних підрозділів

[скачано: 22]