ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ (анотація)

Викладач: Бовсуновська Ганна Сергіївна
Рік видання: 2017
Автор: Бовсуновська Ганна Сергіівна
Спеціалізація:

072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)

Опис:
Метою викладання навчальної дисципліни «Фінансово-економічні ризики» є формування системи знань щодо сутності та видів економічних ризиків, причин їх виникнення, набуття навиків ідентифікації ризиків, опанування методів їх аналізу та оцінки у різних сферах діяльності.

[скачано: 3]