ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПРОГРАМА вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів

Викладач: Грабчук Оксана Миколаївна
Рік видання: 2017
Автор: Грабчук Оксана Миколаївна
Спеціалізація:

072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)

Опис:
Метою викладання навчальної дисципліни «Економічна безпека підприємств» є отримання знань про використання теоретико-методичних основ оцінки та аналізу стану економічної безпеки підприємства для формування навичок розробки практичних рекомендацій щодо зниження ризиків підприємства та розробки антикризових заходів.

[скачано: 1]