Історія фінансової думки (анотація)

Викладач: Ізюмська Вікторія Анатоліївна
Рік видання: 2017
Автор: Ізюмська Вікторія Анатоліївна
Спеціалізація:

072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)

Опис:
Метою викладання навчальної дисципліни «Історія фінансової думки» є формування системного бачення розвитку економічної думки та методології економічної науки, навичок виявлення найбільш суттєвих положень у структурі наукового дискурсу базових наукових течій та сучасних фінансових теорій.