СТРАХОВІ ПОСЛУГИ ПРОГРАМА вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів за спеціальністю

Викладач: Куряча Наталя Вікторівна
Рік видання: 2017
Автор: Куряча Наталя Вікторівна
Спеціалізація:
Опис:
МЕТА ТА ЗАВДАНЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 1.1. Надання знань з організації роботи страховиків щодо забезпечення потреб юридичних осіб і громадян у страхових послугах. 1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Страхові послуги» є:  визначення об’єктивної необхідності страхових послуг;  з’ясування раціональної організації роботи страховика по реалізації страхових послуг;  дослідження сутності страхових послуг, що надаються фізичним і юридичним особам в галузі майнового, особистого страхування та страхування відповідальності;  вивчення методів організації роботи страховика щодо реалізації страхових послуг;  вивчення методів розрахунку страхових тарифів та платежів. 1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

[скачано: 22]