Навчальна програма дисципліни циклу вільного вибору студента «Морально-етичні концепції в українській літературі ХХ ст.»

Викладач: Тараненко Альона Володимирівна
Рік видання: 2017
Автор: Тараненко А.В.
Спеціалізація:

014.01 Середня освіта (українська мова і література)

Опис:
Програма вивчення навчальної дисципліни за вибором «Морально-етичні концепції в українській літературі ХХ ст.» до освітнього рівня підготовки бакалавра спеціальності 014.01 – Середня освіта (українська мова та література).

[скачано: 5]