Навчальна програма дисципліни циклу вільного вибору студента «Історія української культури»

Викладач: Гонюк Олександра Валеріївна
Рік видання: 2018
Автор: Гонюк О.В.
Спеціалізація:

014.01 Середня освіта (українська мова і література)

Опис:
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Історія української культури» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 035.01 «Філологія (украінська мова і література)» та 014.01 «Середня освіта (українська мова та література)».

[скачано: 11]