НМКД дисципліни «Розвиток в учнів уміння користуватися літературознавчими термінами».Анотація

Викладач: Кедич Тетяна Володимирівна
Рік видання: 2017
Автор: Кедич Т.В.
Спеціалізація:

014.01 Середня освіта (українська мова і література)

035.01 Філологія (українська мова та література)

Опис:
Програма вивчення навчальної дисципліни за вибором «Розвиток в учнів уміння користуватися літературознавчими термінами» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 014.01 – Середня освіта (українська мова та література) та 035,01 – Філологія (українська мова і література).

[скачано: 8]