НМКД дисципліни «Специфіка викладання літератури рідного краю в школі».Анотація

Викладач: Ромас Людмила Миколаївна
Рік видання: 2017
Автор: Ромас Л.М.
Спеціалізація:

014.01 Середня освіта (українська мова і література)

Опис:
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Специфіка викладання літератури рідного краю в школі» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 014.01 «Середня освіта (українська мова та література)».

[скачано: 1]