Навчальна програма дисципліни циклу вільного вибору студента “Історія української драматургії та театру”

Викладач: Нечипоренко Світлана Володимирівна
Рік видання: 2017
Автор: Нечипоренко С.В.
Спеціалізація:
Опис:
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни “Історія української драматургії та театру” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 020303 − Філологія (спеціальності) “Українська мова та література ”.

[скачано: 7]