Навчальна програма дисципліни циклу вільного вибору студента «Регіональні школи в українській літературі II пол.ХХ ст.-поч.ХХI ст.»

Викладач: Пасько Ірина Володимирівна
Рік видання: 2017
Автор: Пасько І.В.
Спеціалізація:

035.01 Філологія (українська мова та література)

Опис:
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Регіональні школи в українській літературі ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ ст.» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму підготовки 6.020303 «Філологія (українська мова та література)».

[скачано: 5]