Навчальна програма дисципліни циклу вільного вибору студента «Сучасний український роман»

Викладач: Пасько Ірина Володимирівна
Рік видання: 2017
Автор: Пасько І.В.
Спеціалізація:
Опис:
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Сучасний український роман» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму підготовки 6.020303 «Філологія (українська мова та література)».

[скачано: 11]