Навчальна програма дисципліни циклу вільного вибору студента “Основи аналізу літературно-художнього твору”

Викладач: Ромас Людмила Миколаївна
Рік видання: 2017
Автор: Ромас Л.М.
Спеціалізація:

035.01 Філологія (українська мова та література)

Опис:
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни “Основи аналізу літературно-художнього твору” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 035.01 Філологія (українська мова та література)

[скачано: 1]