Навчальна програма дисципліни циклу вільного вибору студента “Специфіка викладання літератури рідного краю в школі”

Викладач: Ромас Людмила Миколаївна
Рік видання: 2017
Автор: Ромас Л.М.
Спеціалізація:

014.01 Середня освіта (українська мова і література)

035.01 Філологія (українська мова та література)

Опис:
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни “Специфіка викладання літератури рідного краю в школі” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 014.01 Середня освіта (українська мова та література)

[скачано: 2]