Анотація.Дисципліна«Історія української драматургії та театру»

Викладач: Нечипоренко Світлана Володимирівна
Рік видання: 2017
Автор: Нечипоренко С.В.
Спеціалізація:

014.01 Середня освіта (українська мова і література)

035.01 Філологія (українська мова та література)

Опис:
Програма вибіркової навчальної дисципліни «Історія української драматургії та театру» складена відповідно до освітньо-професійної підготовки бакалаврів спеціальності 035.01 – «Філологія (українська мова та література)».

[скачано: 7]