АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Вступ до маркетингу» (ЮП-14-1з)

Викладач: Дронова Тетяна Сергіївна
Предмет:
Рік видання: 2017
Автор: Дронова Тетяна Сергіївна
Спеціалізація:

6.030401 Правознавство ЮТД

Опис:
Предмет навчальної дисципліни Предмет навчальної дисципліни: загальні закономірності розвитку маркетингу в ринкових умовах, система маркетингу підприємства. Мета начальної дисципліни Мета начальної дисципліни: викладення принципів, завдань та функцій маркетингу, способів реалізації його основних політик – товарної, цінової, комунікацій і розподілення, а також відпрацювання практичних навичок вирішення маркетингових завдань і прищеплення вміння творчого пошуку напрямків і резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємств. Основні завдання Основні завдання навчальної дисципліни: ознайомлення студентів з відповідними поняттями, категоріями, принципами та алгоритмами маркетингу; відпрацювання практичних навичок розв’язання маркетингових завдань та виконання відповідних функцій; виховання здатності до творчого пошуку напрямків та резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємств; формування у студентів сучасного маркетингового мислення.

[скачано: 1]