МАРКЕТИНГ ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни

Викладач: Дронова Тетяна Сергіївна
Предмет: Маркетинг
Рік видання: 2017
Автор: Дронова Тетяна Сергіївна
Спеціалізація:
Опис:
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Маркетинг» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста напряму 6.030508 Фінанси і кредит Предметом вивчення дисципліни є процеси й методи вивчення та задоволення потреб споживачів як пріоритетних суб’єктів ринку. Міждисциплінарні зв’язки: Дисципліна «Маркетинг» досліджує загальні положення діяльності компанії в контексті виявлення та задоволення потреб споживачів. Теоретичною та методологічною базою вивчення дисципліни «Маркетинг» є дисципліни гуманітарної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, а також дисципліни професійної та практичної підготовки, у т. ч. «Філософія», «Історія економіки та економічної думки», «Мікроекономіка», «Менеджмент» тощо. Програма навчальної дисципліни «Маркетинг» складається з таких наступних модулів: 1. Соціальні основи маркетингу; 2.Структура маркетингової політики компанії.

[скачано: 9]