РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВСТУП ДО МАРКЕТИНГУ

Викладач: Дронова Тетяна Сергіївна
Предмет: Маркетинг
Рік видання: 2017
Автор: Дронова Тетяна Сергіївна
Спеціалізація:

6.030401 Правознавство ЮТД

6.030401 Правознавство ЮЦТ

6.030401 Правознавство ЮМП

Опис:
Мета викладання дисципліни «Маркетинг» - викладення принципів, завдань та функцій маркетингу, способів реалізації його основних політик – товарної, цінової, комунікацій і розподілення, а також відпрацювання практичних навичок вирішення маркетингових завдань і прищеплення вміння творчого пошуку напрямків і резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємств. Завдання: – ознайомлення студентів з відповідними поняттями, категоріями, принципами та алгоритмами маркетингу; – відпрацювання практичних навичок розв’язання маркетингових завдань та виконання відповідних функцій; – виховання здатності до творчого пошуку напрямків та резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємств; – формування у студентів сучасного маркетингового мислення.

[скачано: 6]