АНОТАЦІЯ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА»

Викладач: Ульянова Л.П.
Рік видання: 2017
Автор: Ульянова Л.П.
Спеціалізація:

075 Маркетинг

075 Маркетинг

Опис:
Розвиток ринкових відносин в Україні вимагає докорінної перебудови внутрішнього змісту підготовки фахівців – економістів , які повинні не тільки якісно виконувати безпосередньо свої професійні обов’язки, а й володіти досвідом оцінки процесів та явищ що відбуваються в макросередовищі, об’єктивно та критично аналізувати урядові рішення,заходи та програми. Дисципліна «Соціально-економічна політика», яка є вибірковою, не тільки дає змогу доповнити знання з політекономії, макроекономіки,мікроекономіки, державного регулювання економіки, а й пояснити студентам сутність перетворень, що здійснюються державними органами влади, сформувати певний тип економічного мислення.

[скачано: 6]