Соціально-економічна політика ПРОГРАМА вибіркової навчальної дисципліни підготовки спеціалістів

Викладач: Ульянова Л.П.
Рік видання: 2017
Автор: Ульянова Людмила Петрівна
Спеціалізація:

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Опис:
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни « Соціально-економічна політика» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Предметом «Соціально-економічна політика» є система теоретичних підходів , заходів та інструментів до організації функціонування усіх ланок національної економіки . Міждисциплінарні зв’язки: викладання «Соціально-економічної політики» полягає у вивченні впливу держави на економічний розвиток та соціальний устрій країни , теоретичних основ формування та реалізації соціально-економічної політики на макрорівні , методів впливу держави на соціально-економічні процеси, методології соціально-економічного прогнозування та програмування економічного і соціального розвитку.

[скачано: 16]