ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ПРОГРАМА вибіркової навчальної дисципліни підготовки спеціалістів

Викладач: Чайка Ю.М.
Рік видання: 2017
Автор: Чайка Юлія Миколаївна
Спеціалізація:

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Опис:
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Державне регулювання економіки» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 072 Фінанси, банківська справа та страхування Предметом “Державного регулювання економіки” є система методів і засобів державного впливу на економічний і соціальний розвиток країни. Міждисциплінарні зв’язки: викладання “Державного регулювання економіки” полягає у вивченні сутності, цілей і завдань державного регулювання економіки, теоретичних основ формування та реалізації стратегії соціально-економічної політики держави, методів впливу держави на соціально-економічні процеси, методології соціально-економічного прогнозування та програмування економічного і соціального розвитку.

[скачано: 9]