Методичні вказівки щодо написання та оформлення курсових та дипломних кваліфікаційних робіт за напрямом 6.040201 Біологія (спеціальність 091Біологія) та освітньо-професійними програмами «Біохімія», «Мікробіологія», «Вірусологія»[

Викладач: Франкенберг Аркадій Артурович
Предмет:
Рік видання: 2017
Автор: Г.О. Ушакова, О.О. Дьомшина, Т.В. Скляр, Л.П. Голодок, А.І. Вінніков
Спеціалізація:

6.040102 Біологія БМБ

6.040102 Біологія ББФ

Опис:
Наведені основні вимоги, щодо написання та оформлення курсових та дипломних робіт за освітньо-професійною програмами «Біохімія», «Мікробіологія», «Вірусологія». Розглянуті, насамперед, вимоги до робіт наукового рівня, їх змісту, структури, форми викладу матеріалу, а також їх оформлення. Наведено нормативні документи ДНУ щодо вимог до курсових і дипломних робіт.

[скачано: 43]