Методичні вказівки та завдання для проведення семінарських і практичних занять зі студентами денної і заочної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування

Викладач: Бондаренко Наталія Миколаївна
Рік видання: 2017
Автор: Бондаренко Н.М.
Спеціалізація:
Опис:
Коротка анотація видання. В методичних вказівках наведені контрольні питання і практичний матеріал згідно з тематикою практичних занять, передбачених робочою програмою дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності». Зокрема, запропоновані до виконання завдання, які допоможуть студентам засвоїти вміння користуватися методами, прийомами та процедурами контролю.

[скачано: 6]