Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Викладач: Бондаренко Наталія Миколаївна
Рік видання: 2017
Автор: Бондаренко Н.М.
Спеціалізація:
Опис:
Коротка анотація видання. Методичні рекомендації підготовлені на підставі робочої програми дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності». Рекомендації містять окремі теми курсу та питання, які студенти повинні вивчати самостійно. Акцентується увага студентів на послідовності самостійного вивчення курсу, теоретичних положеннях, поняттях та категоріях, які вони повинні засвоїти та знати для складання іспиту по дисципліні. Пропонується література для самостійного вивчення курсу.

[скачано: 12]