Особистісні чинники адаптивного та неадаптивного перфекціонізму

Викладач:
Рік видання: 2017
Автор: Носенко Е.Л., Чернова Л.В.
Спеціалізація:

053 Психологія

Опис:
Проведене дослідження підтвердило висунуте припущення, що адаптивна та дезадаптивна форми перфекціонізму за наявності загальної орієнтації на досконалість, по-різному впливають на благополуччя людини, оскільки існують суттєві розбіжності в особистісних диспозиційних характеристиках спрямованості на саморозвиток в залежності від форми перфекціонізму. Поповненні уявлення щодо особливостей впливу різних форм перфекціонізму на благополуччя та особистісних характеристиках суб’єктів з різними формами перфекціонізму, які можуть виступати у ролі факторів, що обумовлюють цей вплив. Результати дослідження можуть бути застосовані при організації професійного добору фахівців, а також у психологічному консультуванні з питань благополуччя. Для фахівців у галузі психології: викладачів, аспірантів, наукових співробітників, студентів спеціальності «Психологія».

[скачано: 18]