Робоча програма навчальної дисципліни «Диференціальні та інтегральні рівняння» (спеціальність 105 Прикладна фізика)

Викладач: Чурілова Марія Сергіївна
Рік видання: 2017
Автор: Чурілова М.С.
Спеціалізація:

105 Прикладна фізика та наноматеріали

Опис:
Робоча програма навчальної дисципліни «Диференціальні та інтегральні рівняння» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали.

[скачано: 4]