Соціологія. Програма вибіркової навч. дисц. підготовки бакалавра спеціальності 224. Технології медичної діавгностики та лікування

Викладач: Шевчук Марина Олександрівна
Предмет: Соціологія
Рік видання: 2017
Автор: Шевчук М.О., старший викладач кафедри соціології
Спеціалізація:
Опис:
Соціологія. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 224. Технології медичної діавгностики та лікування