Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Ринок праці»

Викладач: Федотова Тетяна Анатоліївна
Предмет: Ринок праці
Рік видання: 2008
Автор: Федотова, Т. А.
Спеціалізація:

6.030505 Управління персоналом та економіка праці

Опис:

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни “Ринок праці” для студентів складені на підставі освітньо-професійної програми та навчального плану. Вони містять структуру навчальної дисципліни,  тематичні питання, поняття і категорії, методичні рекомендації, питання та завдання до самостійної роботи, питання для поглибленого вивчення, екзаменаційні питання, запитання і завдання для дискусій та контролю знань, теми рефератів, список рекомендованої літератури.

Головні завдання методичних рекомендацій передбачають допомогу студентам у засвоєнні та поглибленні знань про теоретичні положення ринку праці та набуття вмінь і навичок у застосуванні цих знань в практиці регулювання  механізму функціонування ринку праці.

[скачано: 19]