Робоча програма вибіркової навчальної дисципліни «Когнітивна семантика»

Викладач: Пристайко Тамара Степанівна
Рік видання: 2017
Автор: Пристайко Т. С.
Спеціалізація:

035.03 Слов'янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська

Опис:
Для проведення лекційних і практичних занять з бакалаврами 2 курсу денної форми навчання

[скачано: 13]