Програма вибiрковоi навчальноi дисциплiни друга iноземна мова (нiмецька) 3 курс

Викладач: Знанецький Вячеслав Юрійович
Рік видання: 2017
Автор: Знанецький В.Ю.
Спеціалізація:

6.030201 Міжнародні відносини Міжнародні відносини

Опис: