Програма вибiрковоi навчальноi дисциплiни друга iноземна мова (нiмецька) 2 курс

Викладач: Знанецький Вячеслав Юрійович
Рік видання: 2017
Автор: Знанецький В.Ю.
Спеціалізація:

055 Міжнародні відносини,суспільні комунікації та регіональні студії

Опис: