МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ ІЗ КУРСУ «ІНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГІЯ»

Викладач: Мокрицька Тетяна Петрівна
Рік видання: 2012
Автор: Мокрицька Т.П.
Спеціалізація:

6.040103 Геологія

Опис:

Розглянуто актуальні питання вивчення й аналізу мінливості властивостей ґрунтів та геологічних тіл за нормативною методикою. Висвітлено деякі питання щодо розрахунку статистично значущих показників, перевірки однорідності їх розподілу, установлення залежності між окремими показниками. Наведено алгоритм статистичної обробки даних в інженерній геології. Для студентів ДНУ, які навчаються за спеціальністю «Гідрогеологія».

[скачано: 7]