Матеріали XVIІI Міжнародної науково-практичної конференції СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ: ДРАЙВЕРИ УСПІХУ ТА ВИКЛИКИ РОЗВИТКУ ТОМ 1

Опис:

[скачано: 23]