Банківський нагляд з використанням структурно-функціонального аналізу: теорія, світовий і вітчизняний досвід

Викладач: Заруцька Олена Павлівна
Рік видання: 2013
Автор: Заруцька Олена Павлівна
Спеціалізація:

6.030502 Економічна кібернетика

Опис:

У монографії викладено концептуальні засади та запропоновано практичні механізми удосконалення підходів до реалізації наглядових процедур
центральними банками з використанням методології структурно-функціонального аналізу.
Видання рекомендоване для фахівців з банківської справи, банкірів-практиків, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей.

[скачано: 16]