Методичні вказівки для самостійної роботи студентів із дисципліни «Конкурентоспроможність національної економіки»

Викладач:
Рік видання: 2013
Автор: Касян Сергій Якович
Спеціалізація:

075 Маркетинг

Опис:

Уміщено теоретичні відомості, методичні підходи до самостійного розгляду під час

вивчення курсу «Конкурентоспроможність національної економіки», подано визначення основних категорій та понять, змістові засади вивчення дисципліни. Описано формування та класифікацію конкурентних переваг, наведено основні відмінності між корпораціями та холдингами та роль цих організацій у формуванні конкурентоспроможності національної економіки. Проаналізовано формування конкурентоспроможності продукції вітчизняних організацій, окреслено методику оцінки та аналізу конкурентоспроможності промислового підприємства.

Висвітлено питання для самостійного вивчення дисципліни «Конкурентоспроможність національної економіки» за темами стосовно змістових модулів курсу, питання поточного та семестрового контролю. Викладені завдання для розрахункових робіт та індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Конкурентоспроможність національної економіки» надають змогу слухачам змістовно, структуровано та логічно опановувати основні теоретичні та методичні положення курсу.

Для студентів ІІІ, ІV курсу ДНУ, які навчаються за напрямом підготовки «Маркетинг».

[скачано: 7]