Практикум до вивчення курсу «Туризмологія»

Викладач: Бойко Зоя Володимирівна
Предмет: Туризмологія
Рік видання: 2014
Автор: Горожанкіна Н.А.
Спеціалізація:

242 Туризм

Опис:

Уміщено програму дисципліни «Туризмологія», теоретичні відомості, завдання для практичних та семінарських занять, запитання для самоконтролю, понятійно-термінологічний словник, додатки, список рекомендованої літератури. Для студентів геолого-географічного факультету ДНУ денної форми, що навчаються за спеціальністю 7.04010406, 8.04010406 «Географія рекреації та туризму».

[скачано: 93]