Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових робіт за спеціальністю «Психологія»

Викладач: Грисенко Наталія Володимирівна
Предмет: Курсова робота
Рік видання: 2013
Автор: Н.В. Грисенко, О.О. Байєр, Е.Л. Носенко, І.Ф. Аршава, Д.С. Волков, Т.В. Кубриченко
Спеціалізація:

6.030102 Психологія ДПП

Опис:

У методичному посібнику викладено основні вимоги до написання курсових робіт студентів ІІ та ІІІ курсів факультету психології. Висвітлено питання методології наукового дослідження, оформлення наукової роботи, подаються зразки оформлення рисунків, таблиць, списку використаних джерел.

У посібнику описано всі кроки для самостійного виконання науково-дослідної роботи, подаються приклади оформлення основних структурних елементів роботи, наводяться вимоги до захисту науково-дослідної роботи і критерії її оцінювання.

Призначено для наукових керівників і студентів ІІ та ІІІ курсів факультету психології ДНУ імені Олеся Гончара.

[скачано: 22]