Методичні рекомендації до написання та оформлення дипломних робіт за спеціальністю «Психологія»

Викладач: Грисенко Наталія Володимирівна
Рік видання: 2013
Автор: Н.В. Грисенко, О.О. Байєр, Е.Л. Носенко, І.Ф. Аршава, Д.С. Волков, Т.В. Кубриченко
Спеціалізація:

8.03010201 Психологія ДПП

Опис:

У методичному посібнику викладено основні вимоги до написання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Висвітлено питання методології наукового дослідження, оформлення наукової роботи, подаються зразки оформлення таблиць, списку використаних джерел, документів, які додаються до дипломної роботи.

У посібнику описано всі кроки для самостійного виконання науково-дослідної роботи, подаються приклади оформлення основних структурних елементів роботи, наводяться вимоги до захисту науково-дослідної роботи і критерії її оцінювання.

Призначено для студентів ІV та V курсів ДНУ імені Олеся Гончара, які навчаються за спеціальністю «Психологія», а також для наукових керівників та рецензентів.

[скачано: 89]