МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з дисципліни «Бази даних»

Викладач: Мащенко Леонід Володимирович
Предмет: Бази даних
Рік видання: 2018
Автор: Мащенко Л.В.
Спеціалізація:

121 Програмна інженерія

Опис:
Методичні вказівки призначені для самостійної роботи з дисципліни «Бази даних». Методичні вказівки містять орієнтовну тематику курсових робіт, організацію виконання, структуру пояснювальної записки, змісти розділів, вимоги згідно ЄСКД України до оформлення пояснювальної записки курсової роботи, приклади оформлення окремих структурних елементів. Мета методичних рекомендацій - допомогти студентам при курсовому проектуванні, яке призначена для закріплення знань, отриманих при вивченні теоретичної частини курсу, і отримання практичних навичок розробки логічної структури бази даних з використанням новітніх технологій, а також оформленні пояснювальної записки.

[скачано: 56]