МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання модульної роботи з дисципліни «ПРОГРАМУВАННЯ ІНТЕРНЕТ»

Викладач: Мащенко Леонід Володимирович
Рік видання: 2018
Автор: Божуха Л.М., Мащенко Л.В.
Спеціалізація:

121 Інженерія програмного забезпечення

Опис:
Методичні вказівки призначені для виконання модульної роботи з дисципліни «Програмування Інтернет». Методичні вказівки містять орієнтовну тематику модульних робіт, організацію виконання, структуру пояснювальної записки, змісти розділів, вимоги згідно ЄСКД України до оформлення пояснювальної записки модульної роботи, приклади оформлення окремих структурних елементів. Мета методичних рекомендацій - допомогти студентам при виконанні модульної роботи, яка призначена для закріплення знань, отриманих при вивченні теоретичної частини курсу, і отримання практичних навичок розробки Web-додатків з використанням новітніх технологій, а також оформленні пояснювальної записки.

[скачано: 2]