Конспект лекцій із статистичного моделювання

Викладач:
Рік видання: 2018
Автор: Гончаров С.В.
Спеціалізація:
Опис:
Посібник містить лекції з курсу статистичного моделювання. Лекції охоплюють наступні теми: рівномірний розподіл з теоретико-ймовірнісної та теоретико-числової точок зору, моделювання рівномірного розподілу, генератори псевдовипадкових чисел, емпіричні критерії рівномірності розподілу, моделювання абсолютно неперервних та дискретних розподілів, обчислення інтегралів методом Монте-Карло, ймовірнісні методи розв’язку СЛАР, застосування методів Монте-Карло. Для студентів спеціальності «Статистика» механіко-математичного факультету ДНУ, а також для усіх бажаючих ознайомитись з основами статистичного моделювання.

[скачано: 6]