Конспект лекцій із теорії ймовірностей для студентів фізичних спеціальностей

Викладач:
Рік видання: 2018
Автор: Гончаров С.В.
Спеціалізація:
Опис:
Посібник містить лекції з курсу теорії ймовірностей. Лекції охоплюють наступні теми: елементи комбінаторики, стохастичний експеримент та його математична модель, класична модель, умовна ймовірність, дискретна випадкова величина, математичне сподівання та дисперсія, схема незалежних випробувань, одновимірні дискретні розподіли. Для студентів факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем ДНУ напрямів підготовки «Фізика», «Прикладна фізика».

[скачано: 11]