ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

Викладач: Грушка Віктор Володимирович
Рік видання: 2016
Автор: Грушка В.В.
Спеціалізація:

106 (6.040104) Географія

Опис:
Г91 Грушка, В.В. Посібник до вивчення дисципліни «Методи географічних досліджень» [Текст] / В.В. Грушка.-Д.: РВВ ДНУ, 2016.-64 с. Розглянуто математико-статистичні методи географічних досліджень. Описано особливості збору та обробки статистичної інформації–основи всіх фізико- та суспільно-географічних досліджень. Уміщено огляд таких найпоширеніших методів аналізу, як кластерний, факторний та кореляційний. Для студентів геолого-географічного факультету ДНУ.

[скачано: 24]