Методичні вказівки до виконання практичних робіт із курсу «Географія населення та розселення»

Викладач: Бойко Зоя Володимирівна
Рік видання: 2017
Автор: Горожанкіна Н.А., Бойко З.В., Грушка В.В.
Спеціалізація:

106 (6.040104) Географія

Опис:
Методичні вказівки до виконання практичних робіт із курсу «Географія населення та розселення» [Текст] / Н.А. Горожанкіна, З.В. Бойко, В.В. Грушка. – Дніпро: Монолит, 2017. – 48 с. Уміщено програму дисципліни «Географія населення та розселення», теоретичні відомості, завдання для практичних занять та індивідуальної науково-дослідної роботи, запитання для самоконтролю, додатки, список рекомендованої літератури. Для студентів геолого-географічного факультету ДНУ денної та заочної форми, що навчаються за напрямом підготовки 6.040104 «Географія».

[скачано: 4]